HYPERGEOM.JAKAUMA (HYPGEOMDIST)

Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkikäyttö

HYPERGEOM.JAKAUMA(4;12;20;40)

HYPERGEOM.JAKAUMA(A2;A3;A4;A5)

Syntaksi

HYPERGEOM.JAKAUMA(onnistumisten_määrä; yritysten_määrä; onnistumisia_populaatiossa; populaation_koko)

  • onnistumisten_määrä – Haluttu onnistuneiden yritysten määrä.

  • yritysten_määrä – Sallittujen yritysten lukumäärä.

  • onnistumisia_populaatiossa – Onnistuneiden yritysten kokonaismäärä populaatiossa.

  • populaation_koko – Populaation yhteenlaskettu koko.

Huomautuksia

  • BINOMIJAKAUMA kuvaa todennäköisyyttä saada tietty määrä onnistumisia, kun tehdään tietty määrä yrityksiä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä, ja otanta tehdään palauttaen valittu alkio populaatioon.

Katso myös

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman käänteisfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakauman käänteisfunktion arvon.

NORM.JAKAUMA: NORM.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakaumafunktion arvon (tai normaalijakauman kertymäfunktion arvon).

BINOMIJAKAUMA.NEG: Laskee ennen onnistuneita yrityksiä vaadittavien epäonnistuneiden yritysten todennäköisyyden riippumattomien yritysten tietyllä onnistumistodennäköisyydellä.

LOGNORM.JAKAUMA: Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisfunktion kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA: Palauttaa eksponenttijakaumafunktion arvon ja määritetyn arvon lambdan.

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?