GEOORT (GEOMEAN)

Veri kümesinin geometrik ortalamasını hesaplar.

Örnek Kullanım

GEOORT(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

GEOORT(A2:A100)

Söz Dizimi

GEOORT(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Popülasyonun ilk değeri veya aralığı.

  • değer2; ... - Popülasyona dahil edilecek ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • Bir popülasyonun geometrik ortalaması, tüm veri noktaları çarpımının n'inci köküdür. Burada n, popülasyonun boyutudur.

Ayrıca Bkz:

KIRPORTALAMA: Bir veri kümesinin yüksek ve düşük kısımlarından belirli oranda veriler hariç tutularak veri kümesinin ortalamasını hesaplar.

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

HARORT: Veri kümesinin harmonik ortalamasını döndürür.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
7964269947378638991
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true