GEOORT (GEOMEAN)

Veri kümesinin geometrik ortalamasını hesaplar.

Örnek Kullanım

GEOORT(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

GEOORT(A2:A100)

Söz Dizimi

GEOORT(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Popülasyonun ilk değeri veya aralığı.

  • değer2; ... - Popülasyona dahil edilecek ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • Bir popülasyonun geometrik ortalaması, tüm veri noktaları çarpımının n'inci köküdür. Burada n, popülasyonun boyutudur.

Ayrıca Bkz:

KIRPORTALAMA: Bir veri kümesinin yüksek ve düşük kısımlarından belirli oranda veriler hariç tutularak veri kümesinin ortalamasını hesaplar.

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

HARORT: Veri kümesinin harmonik ortalamasını döndürür.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?