FISHERTERS (FISHERINV)

Belirtilen bir değerin ters Fisher dönüşümünü döndürür.

Örnek Kullanım

FISHERTERS(0,962)

FISHERTERS(A2)

Söz Dizimi

FISHERTERS(değer)

  • değer - Ters Fisher dönüşümü hesaplanacak değer.

Ayrıca Bkz:

PEARSON: r'yi, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısını hesaplar.

FISHER: Belirtilen bir değerin Fisher dönüşümünü döndürür.

KORELASYON: r'yi, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısını hesaplar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?