FISHER.KÄÄNT (FISHERINV)

Palauttaa määritetyn arvon käänteisen Fisher-muunnoksen.

Esimerkkikäyttö

FISHER.KÄÄNT(0,962)

FISHER.KÄÄNT(A2)

Syntaksi

FISHER.KÄÄNT(arvo)

  • arvo – Arvo, jolle lasketaan käänteinen Fisher-muunnos.

Katso myös

PEARSON: Laskee data-aineiston Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen r.

FISHER: Palauttaa määritetyn arvon Fisher-muunnoksen.

KORRELAATIO: Laskee data-aineiston Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen r.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?