ÜSTELDAĞ (EXPONDIST)

Belirtilen bir değerdeki belirli bir lambdayla üstel dağılım işlevinin değerini döndürür.

Örnek Kullanım

ÜSTELDAĞ(4;0,5;YANLIŞ)

ÜSTELDAĞ(A2;A3;A4)

Söz Dizimi

ÜSTELDAĞ(x; lambda; kümülatif)

  • x - Üstel dağılım işlevinin girdisi.

    • kümülatif, DOĞRU ise ÜSTELDAĞ işlevi x'e kadarki tüm değerlerin kümülatif olasılığını döndürür.
  • lambda - Üstel dağılım işlevini belirtecek lambda.

  • kümülatif - Üstel kümülatif dağılımın kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.

Not

  • Bu işlevi gerçekleştirmek için ÜSTELDAĞ veya ÜSTEL.DAĞ kullanılabilir. 

İlgili Konular

WEIBULL: Belirtilen bir şekil ve ölçek için Weibull dağılımı işlevinin (veya Weibull kümülatif dağılımı işlevinin) değerini döndürür.

POISSON: Belirtilen bir değer ve ortalama için Poisson dağılımı işlevinin (veya Poisson kümülatif dağılımı işlevinin) değerini döndürür.

NORMSTERS: Belirtilen bir değer için ters standart normal dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMSDAĞ: Belirtilen bir değer için standart normal kümülatif dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMTERS: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için ters normal dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.

NEGBİNOMDAĞ: Bağımsız denemelerde başarı olasılığı verildiğinde belirli sayıda başarılı sonuçtan önce belirli sayıda başarısız sonuç çekme olasılığını hesaplar.

LOGNORMDAĞ: Belirtilen bir değerdeki ortalama ve standart sapmaya göre log-normal kümülatif dağılımın değerini döndürür.

LOGTERS: Belirtilen bir değerdeki ortalama ve standart sapmaya göre ters log-normal kümülatif dağılımın değerini döndürür.

HİPERGEOMDAĞ: Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç çekme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyulmadan).

BİNOMDAĞ: Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç (veya maksimum sayıda başarılı sonuç) çekilme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyularak).

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?