EKSPONENTIAALI.JAKAUMA (EXPON.DIST)

Palauttaa eksponenttijakaumafunktion arvon ja määritetyn arvon lambdan.

Esimerkkikäyttö

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA(4;0,5;EPÄTOSI)

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA(A2;A3;A4)

Syntaksi

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA(x; lambda; kumulatiivinen)

  • x – Eksponenttijakaumafunktion syötetty arvo.

    • Jos kumulatiivinen-arvo on TOSI, EKSPONENTIAALI.JAKAUMA antaa tulokseksi kaikkien arvojen kumulatiivisen todennäköisyyden arvoon x asti.
  • lambda – Eksponenttijakaumafunktion määrittämiseen käytettävä lambda.

  • kumulatiivinen – Ilmaisee, käytetäänkö eksponentiaalista kumulatiivista jakaumaa.

Huomautuksia

  • Voit suorittaa tämän funktion komennoilla EKSPONENTIAALIJAKAUMA tai EKSPONENTIAALI.JAKAUMA. 

Katso myös

WEIBULL: Palauttaa Weibullin jakauman funktion arvon (tai Weibullin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle muodolle ja asteikolle.

POISSON: Palauttaa Poissonin jakaumafunktion arvon (tai Poissonin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle arvolle ja keskiarvolle.

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman käänteisfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakauman käänteisfunktion arvon.

NORM.JAKAUMA: NORM.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakaumafunktion arvon (tai normaalijakauman kertymäfunktion arvon).

BINOMIJAKAUMA.NEG: Laskee ennen onnistuneita yrityksiä vaadittavien epäonnistuneiden yritysten todennäköisyyden riippumattomien yritysten tietyllä onnistumistodennäköisyydellä.

LOGNORM.JAKAUMA: Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisfunktion kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

HYPERGEOM.JAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?