EKSPONENTIAALI.JAKAUMA (EXPON.DIST)

Palauttaa eksponenttijakaumafunktion arvon ja määritetyn arvon lambdan.

Esimerkkikäyttö

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA(4;0,5;EPÄTOSI)

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA(A2;A3;A4)

Syntaksi

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA(x; lambda; kumulatiivinen)

  • x – Eksponenttijakaumafunktion syötetty arvo.

    • Jos kumulatiivinen-arvo on TOSI, EKSPONENTIAALI.JAKAUMA antaa tulokseksi kaikkien arvojen kumulatiivisen todennäköisyyden arvoon x asti.
  • lambda – Eksponenttijakaumafunktion määrittämiseen käytettävä lambda.

  • kumulatiivinen – Ilmaisee, käytetäänkö eksponentiaalista kumulatiivista jakaumaa.

Huomautuksia

  • Voit suorittaa tämän funktion komennoilla EKSPONENTIAALIJAKAUMA tai EKSPONENTIAALI.JAKAUMA. 

Katso myös

WEIBULL: Palauttaa Weibullin jakauman funktion arvon (tai Weibullin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle muodolle ja asteikolle.

POISSON: Palauttaa Poissonin jakaumafunktion arvon (tai Poissonin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle arvolle ja keskiarvolle.

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman käänteisfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakauman käänteisfunktion arvon.

NORM.JAKAUMA: NORM.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakaumafunktion arvon (tai normaalijakauman kertymäfunktion arvon).

BINOMIJAKAUMA.NEG: Laskee ennen onnistuneita yrityksiä vaadittavien epäonnistuneiden yritysten todennäköisyyden riippumattomien yritysten tietyllä onnistumistodennäköisyydellä.

LOGNORM.JAKAUMA: Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisfunktion kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

HYPERGEOM.JAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkejä

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko