BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY (COUNTA)

Veri kümesindeki değerlerin sayısını döndürür.

Örnek Kullanım

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(A2:A100;B2:B100;4;26)

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(1;2;3;4;5;C6:C20)

Söz Dizimi

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Sayımda dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Sayımda dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, bir kereden fazla görünenler dahil olmak üzere bir veri kümesindeki tüm değerleri ve metin değerlerini (sıfır uzunluktaki dizeler ve boşluklar dahil) sayar. Benzersiz değerleri saymak için COUNTUNIQUE işlevini kullanın. Yalnızca sayısal değerleri saymak için BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanın.

Ayrıca Bkz:

ENÇOK_OLAN: Veri kümesinde en sık görülen değeri döndürür.

VSEÇSAYDOLU: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen değerleri (metin dahil) sayar.

VSEÇSAY: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen sayısal değerleri sayar.

COUNTUNIQUE: Belirtilen değerlerden veya aralıklardan oluşan listedeki benzersiz değerlerin sayısını hesaplar.

EĞERSAY: Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür.

BOŞLUKSAY: Belirli bir aralıktaki boş hücrelerin sayısını döndürür.

BAĞ_DEĞ_SAY:

Veri kümesindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?