GÜVENİRLİK (CONFIDENCE)

Normal dağılımda güven aralığının yarısının genişliğini hesaplar.

Örnek Kullanım

GÜVENİRLİK(0,05;1,6;250)

GÜVENİRLİK(A2;A3;A4)

Söz Dizimi

GÜVENİRLİK(alfa; standart_sapma; popülasyon_boyutu)

  • alfa - Bir (1) eksi istenen güvenirlik düzeyi. Ör. 0,9 veya %90 güvenirlik için 0,1.

  • standart_sapma - Popülasyonun standart sapması.

  • popülasyon_boyutu - Popülasyonun boyutu.

Notlar

  • GÜVENİRLİK, güven aralığının yarısının genişliğini hesaplar. Burada, veri kümesinden rastgele seçilen bir değer, ortalama değer artı veya eksi GÜVENİRLİK sonucu dahilinde kalma konusunda 1-alfa olasılığa sahiptir.
  • Bu işlevi gerçekleştirmek için GÜVENİRLİK veya GÜVENİLİRLİK.NORM kullanılabilir. 

İlgili Konular

ZTEST: Standart dağılımla Z testinin çift kuyruklu P değerini döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?