BİNOMDAĞ

Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç (veya maksimum sayıda başarılı sonuç) çekilme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyularak).

Örnek Kullanım

BINOMDIST(4;100;0,005;FALSE)

BINOMDIST(A2;A3;A4;TRUE)

Söz Dizimi

BİNOMDAĞ(başarı_sayısı; deneme_sayısı; başarı_olasılığı; kümülatif)

  • başarı_sayısı - deneme_sayısı kadar denemede olasılığı hesaplanacak başarı sayısı.

    • kümülatif, DOĞRU ise BİNOMDAĞ, başarı_sayısı veya daha az başarı olasılığını döndürür, aksi halde tam olarak başarı_sayısı başarı olasılığını döndürür.
  • deneme_sayısı - Bağımsız denemelerin sayısı.

  • başarı_olasılığı - Belirli bir denemedeki başarı olasılığı.

  • kümülatif - [varsayılan olarak YANLIŞ değerine sahiptir] - Kümülatif binom dağılımının kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.

Notlar

  • HİPERGEOMDAĞ, belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç çekilme olasılığını açıklar (çekilenler yerine koyulmadan).

İlgili Konular

WEIBULL: Belirtilen bir şekil ve ölçek için Weibull dağılımı işlevinin (veya Weibull kümülatif dağılımı işlevinin) değerini döndürür.

OLASILIK: Bir dizi değer ve karşılık gelen olasılıklar verildiğinde, rastgele seçilen bir değerin iki sınır arasına düşme olasılığını hesaplar.

POISSON: Belirtilen bir değer ve ortalama için Poisson dağılımı işlevinin (veya Poisson kümülatif dağılımı işlevinin) değerini döndürür.

NORMSTERS: Belirtilen bir değer için ters standart normal dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMSDAĞ: Belirtilen bir değer için standart normal kümülatif dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMTERS: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için ters normal dağılım işlevinin değerini döndürür.

NORMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.

NEGBİNOMDAĞ: Bağımsız denemelerde başarı olasılığı verildiğinde belirli sayıda başarılı sonuçtan önce belirli sayıda başarısız sonuç çekme olasılığını hesaplar.

LOGNORMDAĞ: Belirtilen bir değerdeki ortalama ve standart sapmaya göre log-normal kümülatif dağılımın değerini döndürür.

LOGTERS: Belirtilen bir değerdeki ortalama ve standart sapmaya göre ters log-normal kümülatif dağılımın değerini döndürür.

HİPERGEOMDAĞ: Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç çekme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyulmadan).

ÜSTELDAĞ: Belirtilen bir değerdeki belirli bir lambdayla üstel dağılım işlevinin değerini döndürür.

KRİTİKBİNOM: Kümülatif binom dağılımının belirtilen bir ölçütten büyük veya ona eşit olduğu en küçük değeri hesaplar.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü