BINOMIJAKAUMA (BINOMDIST)

Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkikäyttö

BINOMIJAKAUMA(4;100;0,005;EPÄTOSI)

BINOMIJAKAUMA(A2;A3;A4;TOSI)

Syntaksi

BINOMIJAKAUMA(onnistumisten_määrä; yritysten_määrä; onnistumistodennäköisyys; kumulatiivinen)

  • onnistumisten_määrä – Onnistuneiden yritysten määrä, joiden todennäköisyys lasketaan yritysten_määrä-argumentin mukaan.

    • Jos kumulatiivinen-arvo on TOSI, palauttaa BINOMIJAKAUMA sen todennäköisyyden, jolla onnistumisia on enintään onnistumisten_määrän verran. Muussa tapauksessa palautetaan se todennäköisyys, jolla onnistumisia on täsmälleen onnistumisten_määrän verran.
  • yritysten_määrä – Yksittäisten yritysten määrä.

  • onnistumistodennäköisyys – Yrityksen onnistumisen todennäköisyys.

  • kumulatiivinen[ Oletuksena EPÄTOSI] – Ilmaisee, käytetäänkö kumulatiivista binomijakaumaa.

Huomautuksia

  • HYPERGEOM.JAKAUMA kuvaa sitä todennäköisyyttä, jolla onnistuneita yrityksiä on tietty määrä, kun yrityksiä on tietty lukumäärä määrätyn kokoisessa populaatiossa, johon sisältyy tietty määrä onnistumisia ja valittua alkiota ei palauteta populaatioon.

Katso myös

WEIBULL: Palauttaa Weibullin jakauman funktion arvon (tai Weibullin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle muodolle ja asteikolle.

TODENNÄKÖISYYS: Annettu arvojoukko ja sitä vastaavat todennäköisyydet. Toiminto laskee todennäköisyyden sille, että satunnaisesti valittu arvo löytyy kahden raja-arvon välistä.

POISSON: Palauttaa Poissonin jakaumafunktion arvon (tai Poissonin jakauman kertymäfunktion arvon) tietylle arvolle ja keskiarvolle.

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman käänteisfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT: Palauttaa määrätyn arvon tavallisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakauman käänteisfunktion arvon.

NORM.JAKAUMA: NORM.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakaumafunktion arvon (tai normaalijakauman kertymäfunktion arvon).

BINOMIJAKAUMA.NEG: Laskee ennen onnistuneita yrityksiä vaadittavien epäonnistuneiden yritysten todennäköisyyden riippumattomien yritysten tietyllä onnistumistodennäköisyydellä.

LOGNORM.JAKAUMA: Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT: Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisfunktion kertymäfunktion arvon, jonka parametreja ovat keskiarvo ja keskihajonta.

HYPERGEOM.JAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA: Palauttaa eksponenttijakaumafunktion arvon ja määritetyn arvon lambdan.

BINOMIJAKAUMA.KRIT: Laskee pienimmän arvon, jonka kumulatiivinen binomijakauma on suurempi tai yhtä suuri kuin määritetty kriteeri.

Esimerkkejä

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko