SUMMERKVADRAT (SUMSQ)

Returnerer summen av kvadratene til en rekke med tall og/eller celler.

Eksempler på bruk

SUMMERKVADRAT(A2:A100)

SUMMERKVADRAT(1;2;3;4;5)

SUMMERKVADRAT(1;2;A2:A50)

Syntaks

SUMMERKVADRAT(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – det første tallet eller området som kvadratene skal legges sammen for.

  • verdi2; …[VALGFRITT] – andre tall eller områder der kvadratene av disse skal legges sammen med kvadratet/kvadratene av verdi1.

Merknader

  • Hvis bare ett tall blir oppgitt for verdi1, returnerer SUMMERKVADRAT kvadratet av verdi1.

  • Selv om det er angitt at SUMMERKVADRAT kan ta maksimalt 30 argumenter, støtter Google Regneark et vilkårlig antall argumenter for denne funksjonen.

Se også

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

SUMMERHVIS: Returnerer en betinget sum i et område.

SUMMER.REKKE: Med utgangspunkt i parametrene x, n, m og a returneres potensrekkesummen a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), der «i» er antallet oppføringer i område «a».

KVOTIENT: Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
35
false
false