SUMMER (SUM)

Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

Eksempler på bruk

SUMMER(A2:A100)

SUMMER(1;2;3;4;5)

SUMMER(1;2;A2:A50)

Syntaks

SUMMER(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – det første tallet eller området som skal være med i summeringen.

  • verdi2; …[VALGFRITT] – andre tall eller områder som skal summeres med verdi1.

Merknader

  • Hvis bare ett tall blir oppgitt for verdi1, returnerer SUMMER verdi1.

  • Selv om det er angitt at SUMMER kan ta maksimalt 30 argumenter, støtter Google Regneark et vilkårlig antall argumenter for denne funksjonen.

Se også

SUMMERKVADRAT: Returnerer summen av kvadratene til en rekke med tall og/eller celler.

SUMMERHVIS: Returnerer en betinget sum i et område.

SUMMER.REKKE: Med utgangspunkt i parametrene x, n, m og a returneres potensrekkesummen a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), der «i» er antallet oppføringer i område «a».

KVOTIENT: Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

Eksempler

Lag en kopi

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?