TOPLA (SUM)

Bir dizi sayının ve/veya hücrenin toplamını döndürür.

Örnek Kullanım

TOPLA(A2:A100)

TOPLA(1;2;3;4;5)

TOPLA(1;2;A2:A50)

Söz Dizimi

TOPLA(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Toplanacak ilk sayı veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - değer1'e eklenecek ek sayılar veya aralıklar.

Notlar

  • değer1 için yalnızca tek bir sayı sağlanırsa TOPLA değer1'i döndürür.

  • TOPLA işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

Ayrıca Bkz:

TOPKARE: Bir dizi sayı ve/veya hücrenin kareler toplamını döndürür.

ETOPLA: Bir aralıkta yapılan koşullu toplamı döndürür.

SERİTOPLA: x, n, m ve aparametreleri verildiğinde şu kuvvet dizisi toplamını döndürür: a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m). Burada i, "a" aralığındaki girişlerin sayısıdır.

BÖLÜM: Bir sayının başka bir sayıya kalansız bölümünden elde edilen değeri döndürür.

ÇARPIM: Bir dizi sayının çarpımının sonucunu döndürür.

MULTIPLY: İki sayının çarpımını döndürür. "*" operatörüne eşdeğerdir.

MINUS: İki sayının farkını döndürür. "-" operatörüne eşdeğerdir.

DIVIDE: Bir sayının başka bir sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. "/" operatörüne eşdeğerdir.

ADD: İki sayının toplamını döndürür. "+" operatörüne eşdeğerdir.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
35
false