TOPLA (SUM)

Bir dizi sayının ve/veya hücrenin toplamını döndürür.

Örnek Kullanım

TOPLA(A2:A100)

TOPLA(1;2;3;4;5)

TOPLA(1;2;A2:A50)

Söz Dizimi

TOPLA(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Toplanacak ilk sayı veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - değer1'e eklenecek ek sayılar veya aralıklar.

Notlar

  • değer1 için yalnızca tek bir sayı sağlanırsa TOPLA değer1'i döndürür.

  • TOPLA işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

Ayrıca Bkz:

TOPKARE: Bir dizi sayı ve/veya hücrenin kareler toplamını döndürür.

ETOPLA: Bir aralıkta yapılan koşullu toplamı döndürür.

SERİTOPLA: x, n, m ve aparametreleri verildiğinde şu kuvvet dizisi toplamını döndürür: a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m). Burada i, "a" aralığındaki girişlerin sayısıdır.

BÖLÜM: Bir sayının başka bir sayıya kalansız bölümünden elde edilen değeri döndürür.

ÇARPIM: Bir dizi sayının çarpımının sonucunu döndürür.

MULTIPLY: İki sayının çarpımını döndürür. "*" operatörüne eşdeğerdir.

MINUS: İki sayının farkını döndürür. "-" operatörüne eşdeğerdir.

DIVIDE: Bir sayının başka bir sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. "/" operatörüne eşdeğerdir.

ADD: İki sayının toplamını döndürür. "+" operatörüne eşdeğerdir.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?