SUMMER (SUM)

Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

SUMMER for BigQuery

Denne funksjonen returnerer summen av en datakolonne.

Eksempler på bruk

=SUMMER(tabellnavn!beholdning)

Syntaks

SUMMER(kolonne)

  • column: Datakolonnen som skal summeres.
Tips: Det er ikke støtte for å returnere summer for flere kolonner.

Eksempler på bruk

SUMMER(A2:A100)

SUMMER(1;2;3;4;5)

SUMMER(1;2;A2:A50)

Syntaks

SUMMER(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – det første tallet eller området som skal være med i summeringen.

  • verdi2; …[VALGFRITT] – andre tall eller områder som skal summeres med verdi1.

Merknader

  • Hvis bare ett tall blir oppgitt for verdi1, returnerer SUMMER verdi1.

  • Selv om det er angitt at SUMMER kan ta maksimalt 30 argumenter, støtter Google Regneark et vilkårlig antall argumenter for denne funksjonen.

Se også

SUMMERKVADRAT: Returnerer summen av kvadratene til en rekke med tall og/eller celler.

SUMMERHVIS: Returnerer en betinget sum i et område.

SUMMER.REKKE: Med utgangspunkt i parametrene x, n, m og a returneres potensrekkesummen a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), der «i» er antallet oppføringer i område «a».

KVOTIENT: Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

Eksempler

Lag en kopi

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny