ALTTOPLAM (SUBTOTAL)

Belirtilen bir toplama işlevi kullanılarak dikey bir hücre aralığının ara toplamını döndürür.

Örnek Kullanım

ALTTOPLAM(1;A2:A5;B2:B8)

Söz Dizimi

ALTTOPLAM(işlev_kodu; aralık1; [aralık2; ...])

 • işlev_kodu - Ara toplam almada kullanılacak işlev.

  • 1 = ORTALAMA

  • 2 = BAĞ_DEĞ_SAY

  • 3 = BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

  • 4 = MAK

  • 5 = MİN

  • 6 = ÇARPIM

  • 7 = STDSAPMA

  • 8 = STDSAPMAS

  • 9 = TOPLA

  • 10 = VAR

  • 11 = VARS

  • Gizli değerler, bu kodların herhangi biri için, önüne 10 (tek haneli kodlara) veya 1 (2 haneli kodlara) eklenerek atlanabilir (ör. gizli hücreleri atlarken BAĞ_DEĞ_SAY için 102, VAR içinse 110).

 • aralık1 - Ara toplamı alınacak ilk aralık.

 • aralık2; ... - Ara toplamları alınacak ek aralıklar.

Notlar

 • Otomatik filtre ölçütlerinden dolayı gizli olan hücreler, kullanılan işlev_kodu'ndan bağımsız olarak hiçbir zaman ALTTOPLAM işlevine dahil edilmez.

 • ALTTOPLAM çağrılarını içeren, belirtilen aralık bağımsız değişkenlerinin herhangi birindeki hücreler çift sayımı engellemek için göz ardı edilir.

 • ALTTOPLAM işlevini kullanarak işlev kodu bağımsız değişkeninin başka bir hücreye işaret etmesini sağlamak suretiyle dinamik gösterge tabloları oluşturabilirsiniz. Liste tabanlı veri doğrulamasıyla birleştirildiğinde, bu hücre, tüm gösterge tablosunu anında güncelleyen bir açılır liste haline gelebilir.

 • ALTTOPLAM, filtrelenmiş bir bölgenin yukarısında bir ara toplam gösterge tablosu oluşturarak farklı veri alt kümelerinin hızlı analizinde kullanılabilir. Filtre ölçütleri her değiştiğinde, gösterge tablosu yeni toplamlarla otomatik olarak güncellenir.

 • ALTTOPLAM kullanımı, basit TOPLA formülleriyle ilişkili çift sayımı engellemeye yardımcı olur.

Ayrıca Bkz:

VARS: Tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.

VAR: Bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.

TOPLA: Bir dizi sayının ve/veya hücrenin toplamını döndürür.

STDSAPMAS: Tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

STDSAPMA: Bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.

ÇARPIM: Bir dizi sayının çarpımının sonucunu döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

MAK: Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY: Veri kümesindeki değerlerin sayısını döndürür.

BAĞ_DEĞ_SAY:

Veri kümesindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür.

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
7563188659914043411
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true