Funksjonen DELSUM (SUBTOTAL)

Returnerer en delsum for et vertikalt område med celler ved hjelp av en spesifisert akkumuleringsfunksjon.

Eksempler på bruk

DELSUM(1;A2:A5;B2:B8)

Syntaks

DELSUM(funksjonskode; område1; [område2; …])

 • funksjonskode – funksjonen som skal brukes i delsum-akkumuleringen.

  • 1 er GJENNOMSNITT

  • 2 er ANTALL

  • 3 er ANTALLA

  • 4 er STØRST

  • 5 er MIN

  • 6 er PRODUKT

  • 7 er STDAV

  • 8 er STDAVP

  • 9 er SUMMER

  • 10 er VARIANS

  • 11 er VARIANSP

  • For alle disse kodene kan du angi at skjulte verdier skal hoppes over, ved å sette 10 foran ensifrede koder eller 1 foran tosifrede koder. Du skriver for eksempel 102 for ANTALL når du vil hoppe over skjulte celler, og 110 for VARIANS når du vil gjøre det samme.

 • område1 – det første området det skal beregnes en delsum for.

 • område2; … – andre områder det skal beregnes delsummer for.

Merknader

 • Celler som er skjult på grunn av kriterier for automatisk filtrering, blir aldri tatt med i DELSUM, uansett hvilken funksjonskode som brukes.

 • Celler som tilhører angitte område-argumenter som inneholder DELSUM-kall, ignoreres for å hindre at samme verdi telles to ganger.

 • Du kan bruke DELSUM til å opprette dynamiske oversikter ved å la funksjonskodeargumentet henvise til en annen celle. Når dette kombineres med listebasert datavalidering, kan denne cellen bli en rullegardinliste som oppdaterer hele oversikten fortløpende.

 • Du kan bruke DELSUM til å utføre raske analyser av ulike delsett med data ved å bygge en delsum-oversikt over en filtrert region. Hver gang filterkriteriene endres, oppdateres oversikten automatisk med nye akkumuleringer.

 • Ved å bruke DELSUM kan du unngå dobbelttellingen som ofte er forbundet med enklere SUMMER-formler.

Se også

VARIANSP: Beregner variansen basert på en hel populasjon.

VARIANS: Beregner variansen basert på et utvalg.

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

STDAVP: Beregner standardavviket basert på en hel populasjon.

STDAV: STDEV-funksjonen beregner standardavviket basert på et utvalg.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MIN: Returnerer minimumsverdien i et numerisk datasett.

STØRST: Returnerer maksimumsverdien i et numerisk datasett.

ANTALLA:

Returnerer antallet verdier i et datasett.

 

ANTALL:

Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

 

GJENNOMSNITT: Funksjonen GJENNOMSNITT returnerer den numeriske gjennomsnittsverdien i et datasett. Tekst blir ignorert.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny