KURT

Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.

Esimerkkikäyttö

KURT(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)

KURT(A2:A100)

Syntaksi

KURT(arvo1; [arvo2, ...])

  • arvo1 – Tietojoukon ensimmäinen arvo tai väli.

  • arvo2, ... – Tietojoukon muut arvot tai välit.

Huomautuksia

  • Vaikka KURT-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaankin 30, tukee Google Sheets tälle funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Jos arvo-argumentteja on annettu vähemmän kuin kaksi, KURT ilmoittaa virheen #DIV/0!.

  • arvo-argumenteissa olevat tekstit ohitetaan.

  • Positiivinen kurtosis- eli huipukkuusarvo merkitsee suhteellisen "terävää" jakaumaa, kun taas negatiivinen huipukkuusarvo merkitsee suhteellisen tasaista jakaumaa.

Katso myös

VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.

KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTAA: Laskee keskihajonnan otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.

JAKAUMAN.VINOUS: Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.

KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?