FISHER

Belirtilen bir değerin Fisher dönüşümünü döndürür.

Örnek Kullanım

FISHER(0,962)

FISHER(A2)

Söz Dizimi

FISHER(değer)

  • değer - Fisher dönüşümü hesaplanacak değer.

Ayrıca Bkz:

PEARSON: r'yi, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısını hesaplar.

FISHERTERS: Belirtilen bir değerin ters Fisher dönüşümünü döndürür.

KORELASYON: r'yi, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısını hesaplar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?