KRİTİKBİNOM (CRITBINOM)

Kümülatif binom dağılımının belirtilen bir ölçütten büyük veya ona eşit olduğu en küçük değeri hesaplar.

Örnek Kullanım

KRİTİKBİNOM(100;0,005;0,8)

KRİTİKBİNOM(A2;A3;A4)

Söz Dizimi

KRİTİKBİNOM(deneme_sayısı; başarı_olasılığı; hedef_olasılık)

  • deneme_sayısı - Bağımsız deneme sayısı.

  • başarı_olasılığı - Bir denemedeki başarı olasılığı.

  • hedef_olasılık - İstenen eşik olasılık.

Ayrıca Bkz:

OLASILIK: Bir dizi değer ve karşılık gelen olasılıklar verildiğinde, rastgele seçilen bir değerin iki sınır arasına düşme olasılığını hesaplar.

BİNOMDAĞ: Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç (veya maksimum sayıda başarılı sonuç) çekilme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyularak).

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?