BINOMIJAKAUMA.KRIT (CRITBINOM)

Laskee pienimmän arvon, jonka kumulatiivinen binomijakauma on suurempi tai yhtä suuri kuin määritetty kriteeri.

Esimerkkikäyttö

BINOMIJAKAUMA.KRIT(100;0,005;0,8)

BINOMIJAKAUMA.KRIT(A2;A3;A4)

Syntaksi

BINOMIJAKAUMA.KRIT(yritysten_määrä, onnistumistodennäköisyys, kohdetodennäköisyys)

  • yritysten_määrä – Yksittäisten yritysten määrä.

  • onnistumistodennäköisyys – Yrityksen onnistumisen todennäköisyys.

  • kohdetodennäköisyys – Haluttu todennäköisyyden vähimmäisraja.

Katso myös

TODENNÄKÖISYYS: Annettu arvojoukko ja sitä vastaavat todennäköisyydet. Toiminto laskee todennäköisyyden sille, että satunnaisesti valittu arvo löytyy kahden raja-arvon välistä.

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?