BAĞ_DEĞ_SAY (COUNT)

Veri kümesindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür.

Örnek Kullanım

BAĞ_DEĞ_SAY(A2:A100;B2:B100;4;26)

BAĞ_DEĞ_SAY(1;2;3;4;5;C6:C20)

Söz Dizimi

BAĞ_DEĞ_SAY(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Sayımda dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Sayımda dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • BAĞ_DEĞ_SAY işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • BAĞ_DEĞ_SAY, bir kereden fazla görünenler dahil olmak üzere, bir veri kümesindeki tüm sayısal değerleri sayar. Benzersiz değerleri saymak için COUNTUNIQUE işlevini kullanın.

  • BAĞ_DEĞ_SAY yalnızca sayısal değerleri sayar, metin değerleri göz ardı edilir.

Ayrıca Bkz:

ENÇOK_OLAN: Veri kümesinde en sık görülen değeri döndürür.

VSEÇSAYDOLU: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen değerleri (metin dahil) sayar.

VSEÇSAY: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen sayısal değerleri sayar.

COUNTUNIQUE: Belirtilen değerlerden veya aralıklardan oluşan listedeki benzersiz değerlerin sayısını hesaplar.

EĞERSAY: Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür.

BOŞLUKSAY: Belirli bir aralıktaki boş hücrelerin sayısını döndürür.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY: Veri kümesindeki değerlerin sayısını döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?