BAĞ_DEĞ_SAY (COUNT)

Veri kümesindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür.

Örnek Kullanım

BAĞ_DEĞ_SAY(A2:A100;B2:B100;4;26)

BAĞ_DEĞ_SAY(1;2;3;4;5;C6:C20)

Söz Dizimi

BAĞ_DEĞ_SAY(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Sayımda dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Sayımda dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • BAĞ_DEĞ_SAY işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • BAĞ_DEĞ_SAY, bir kereden fazla görünenler dahil olmak üzere, bir veri kümesindeki tüm sayısal değerleri sayar. Benzersiz değerleri saymak için COUNTUNIQUE işlevini kullanın.

  • BAĞ_DEĞ_SAY yalnızca sayısal değerleri sayar, metin değerleri göz ardı edilir.

Ayrıca Bkz:

ENÇOK_OLAN: Veri kümesinde en sık görülen değeri döndürür.

VSEÇSAYDOLU: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen değerleri (metin dahil) sayar.

VSEÇSAY: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen sayısal değerleri sayar.

COUNTUNIQUE: Belirtilen değerlerden ve aralıklardan oluşan listedeki benzersiz değerlerin sayısını hesaplar.

EĞERSAY: Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür.

BOŞLUKSAY: Belirli bir aralıktaki boş hücre sayısını döndürür.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY: Veri kümesindeki değerlerin sayısını döndürür.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
35