LASKE (COUNT)

Palauttaa data-aineiston numeeristen arvojen määrän.

Esimerkkejä

Luo kopio

Esimerkkikäyttö

LASKE(A2:A100;B2:B100;4;26)

LASKE(1;2;3;4;5;C6:C20)

Syntaksi

LASKE(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Ensimmäinen arvo tai väli, joka huomioidaan laskettaessa.

  • arvo2, ...[ VALINNAINEN] – Muut arvot tai välit, jotka huomioidaan laskettaessa.

Huomautuksia

  • Vaikka LASKE-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaankin 30, tukee Google Sheets tälle funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • LASKE laskee kaikki data-aineiston numeroarvot, mukaanlukien useammin kuin kerran esiintyvät. Voit laskea yksilölliset arvot funktiolla COUNTUNIQUE.

  • LASKE laskee vain numeeriset arvot ja ohittaa tekstiarvot.

Katso myös

MOODI: Palauttaa data-aineistossa useimmin esiintyvän arvon.

TLASKEA: Laskee tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitut arvot sekä tekstin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TLASKE: Laskee tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitut numeeriset arvot SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

COUNTUNIQUE: Laskee määritettyjen arvojen ja välien luettelossa olevien yksilöllisten arvojen määrän.

LASKE.JOS: Palauttaa välin ehdollisten elementtien määrän.

LASKE.TYHJÄT: Palauttaa tyhjien solujen määrän annetulla välillä.

LASKE.A:

Palauttaa data-aineiston arvojen määrän.

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?