LASKE (COUNT)

Palauttaa data-aineiston numeeristen arvojen määrän.

Esimerkkejä

Luo kopio

Esimerkkikäyttö

LASKE(A2:A100;B2:B100;4;26)

LASKE(1;2;3;4;5;C6:C20)

Syntaksi

LASKE(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Ensimmäinen arvo tai väli, joka huomioidaan laskettaessa.

  • arvo2, ...[ VALINNAINEN] – Muut arvot tai välit, jotka huomioidaan laskettaessa.

Huomautuksia

  • Vaikka LASKE-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaankin 30, tukee Google Sheets tälle funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • LASKE laskee kaikki data-aineiston numeroarvot, mukaanlukien useammin kuin kerran esiintyvät. Voit laskea yksilölliset arvot funktiolla COUNTUNIQUE.

  • LASKE laskee vain numeeriset arvot ja ohittaa tekstiarvot.

Katso myös

MOODI: Palauttaa data-aineistossa useimmin esiintyvän arvon.

TLASKEA: Laskee tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitut arvot sekä tekstin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

TLASKE: Laskee tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitut numeeriset arvot SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.

COUNTUNIQUE: Laskee määritettyjen arvojen ja välien luettelossa olevien yksilöllisten arvojen määrän.

LASKE.JOS: Palauttaa välin ehdollisten elementtien määrän.

LASKE.TYHJÄT: Palauttaa tyhjien solujen määrän annetulla välillä.

LASKE.A:

Palauttaa data-aineiston arvojen määrän.

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
false
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
35