KESKIARVOA (AVERAGEA)

Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

Esimerkkikäyttö

KESKIARVOA(A2:A100;B2:B100;4;26)

KESKIARVOA(1;2;3;4;5;C6:C20)

Syntaksi

KESKIARVOA(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Ensimmäinen arvo tai väli, joka otetaan huomioon keskiarvoa laskettaessa.

  • arvo2, …[ VALINNAINEN] – Muut arvot tai välit, jotka otetaan huomioon keskiarvoa laskettaessa.

Huomautuksia

  • Vaikka KESKIARVOA-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaankin 30, tukee Google Sheets tälle funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Kaikkien arvo-argumenteissa esiintyvien tekstien arvoksi asetetaan 0 ja ne sisällytetään laskuun. Voit ohittaa tekstiarvot käyttämällä funktiota KESKIARVO.

  • KESKIARVOA palauttaa yhdistettyjen arvo-argumenttien keskiarvon, eli arvo-argumenttien arvojen summan jaettuna arvojen lukumäärällä. Voit laskea mediaanin funktiolla MEDIAANI.

Katso myös

KESKIARVO.TASATTU: Laskee data-aineiston keskiarvon, jossa ei huomioida data-aineiston joitakin alimpana ja ylimpänä olevia tietoja.

PIENI: Palauttaa data-aineiston n:nneksi pienimmän elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

ARVON.MUKAAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

MINA: Palauttaa data-aineiston pienimmän numeerisen arvon.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

MAKSA: Palauttaa data-aineiston suurimman numeerisen arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

KESKIARVO.HARM: Laskee data-aineiston harmonisen keskiarvon.

KESKIARVO.GEOM: Laskee data-aineiston geometrisen keskiarvon.

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?