KESKIARVOA (AVERAGEA)

Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

Esimerkkikäyttö

KESKIARVOA(A2:A100;B2:B100;4;26)

KESKIARVOA(1;2;3;4;5;C6:C20)

Syntaksi

KESKIARVOA(arvo1; [arvo2; ...])

  • arvo1 – Ensimmäinen arvo tai väli, joka otetaan huomioon keskiarvoa laskettaessa.

  • arvo2, …[ VALINNAINEN] – Muut arvot tai välit, jotka otetaan huomioon keskiarvoa laskettaessa.

Huomautuksia

  • Vaikka KESKIARVOA-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaankin 30, tukee Google Sheets tälle funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.

  • Kaikkien arvo-argumenteissa esiintyvien tekstien arvoksi asetetaan 0 ja ne sisällytetään laskuun. Voit ohittaa tekstiarvot käyttämällä funktiota KESKIARVO.

  • KESKIARVOA palauttaa yhdistettyjen arvo-argumenttien keskiarvon, eli arvo-argumenttien arvojen summan jaettuna arvojen lukumäärällä. Voit laskea mediaanin funktiolla MEDIAANI.

Katso myös

KESKIARVO.TASATTU: Laskee data-aineiston keskiarvon, jossa ei huomioida data-aineiston joitakin alimpana ja ylimpänä olevia tietoja.

PIENI: Palauttaa data-aineiston n:nneksi pienimmän elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

ARVON.MUKAAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

MINA: Palauttaa data-aineiston pienimmän numeerisen arvon.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

MAKSA: Palauttaa data-aineiston suurimman numeerisen arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

KESKIARVO.HARM: Laskee data-aineiston harmonisen keskiarvon.

KESKIARVO.GEOM: Laskee data-aineiston geometrisen keskiarvon.

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

Esimerkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
35
false
false