GJENNOMSNITT (AVERAGE)

Funksjonen GJENNOMSNITT returnerer den numeriske gjennomsnittsverdien i et datasett. Tekst blir ignorert.

Eksempler

Lag en kopi

Eksempler på bruk

GJENNOMSNITT(A2:A100;B2:B100;4;26)

GJENNOMSNITT(1;2;3;4;5;C6:C20)

Syntaks

GJENNOMSNITT(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – den første verdien eller det første området som skal tas med i beregningen av gjennomsnittsverdien.

  • verdi2; …[VALGFRITT] – andre verdier eller områder som skal tas med i beregningen av gjennomsnittsverdien.

Merknader

  • Selv om det er angitt at GJENNOMSNITT kan ta maksimalt 30 argumenter, støtter Google Regneark et vilkårlig antall argumenter for denne funksjonen.

  • Eventuell tekst i verdi-argumentene blir ignorert. Hvis du vil at tekstverdier skal regnes som 0-verdier, kan du bruke GJENNOMSNITTA.

  • GJENNOMSNITT returnerer gjennomsnittet av verdi-argumentene sammenlagt, det vil si at summen av verdiene i verdi-argumentene delt på antallet verdier. For å beregne medianen kan du bruke MEDIAN.

Se også

TRIMMET.GJENNOMSNITT: Beregner gjennomsnittet av et datasett, unntatt en andel av dataene fra den høyeste og laveste enden av datasettet.

N.MINST: Returnerer det n-te minste elementet fra et datasett, der n er brukerdefinert.

RANG: Returnerer rangeringen av en angitt verdi i et datasett.

KVARTIL: Returnerer verdien nærmest en angitt kvartil av et datasett.

PROSENTDEL: Returnerer den prosentvise rangeringen (persentilen) av en angitt verdi i et datasett.

PERSENTIL: Returnerer verdien for en bestemt persentil av et datasett.

MINA: Returnerer den numeriske minimumsverdien i et datasett.

MIN: Returnerer minimumsverdien i et numerisk datasett.

MEDIAN: Returnerer medianverdien i et numerisk datasett.

MAKSA: Returnerer den numeriske maksimumsverdien i et datasett.

N.STØRST: Returnerer det n-te største elementet fra et datasett, der n er brukerdefinert.

GJENNOMSNITT.HARMONISK: Beregner det harmoniske gjennomsnittet for et datasett.

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK: Beregner det geometriske gjennomsnittet for et datasett.

GJENNOMSNITTA: Returnerer den numeriske gjennomsnittsverdien i et datasett.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?