ORTALAMA

Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

Kopyasını oluştur

BigQuery için AVERAGE

Örnek Kullanım

Bir veri sütunundaki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnek Kullanım

AVERAGE(table_name!price)

Söz Dizimi

AVERAGE(column)

  • column: Ortalama değer hesaplamasında dikkate alınacak veri sütunudur.

İpucu: Birden fazla sütunun ortalaması desteklenmez.

BigQuery'deki sayısal sütunlar hakkında daha fazla bilgi

Örnek Kullanım

AVERAGE(A2:A100;B2:B100;4;26)

AVERAGE(1;2;3;4;5;C6:C20)

Söz Dizimi

AVERAGE(value1, [value2, ...])

  • value1: Ortalama değer hesaplamasında dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • value2, ...: [ İSTEĞE BAĞLI ]: Ortalama değer hesaplamasında dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • AVERAGE işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de Google E-Tablolar, bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni destekler.

  • value bağımsız değişkenlerinde bulunan metinler yoksayılır. Metin değerlerinin 0 değeri olarak kabul edilmesi için AVERAGEA işlevini kullanın.

  • AVERAGE, birleştirilmiş value bağımsız değişkenlerinin ortalamasını döndürür. Yani, value bağımsız değişkenlerindeki değerlerin toplamının bu tür değerlerin sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ortanca değeri hesaplamak için MEDIAN işlevini kullanın.

İlgili Konular

TRIMMEAN: Bir veri kümesinin yüksek ve düşük kısımlarından belirli oranda veriler hariç tutularak veri kümesinin ortalamasını hesaplar.

SMALL: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

QUARTILE: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

PERCENTRANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

PERCENTILE: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MINA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MIN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

MEDIAN: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAXA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

LARGE: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

HARMEAN: Veri kümesinin harmonik ortalamasını döndürür.

GEOMEAN: Veri kümesinin geometrik ortalamasını hesaplar.

AVERAGEA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü