ORTALAMA (AVERAGE)

Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnek Kullanım

ORTALAMA(A2:A100;B2:B100;4;26)

ORTALAMA(1;2;3;4;5;C6:C20)

Söz Dizimi

ORTALAMA(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 Ortalama değer hesaplamasında dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Ortalama değer hesaplamasında dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • ORTALAMA işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • değer bağımsız değişkenlerinde karşılaşılan metinler göz ardı edilir. Metin değerlerinin 0 değeri olarak dikkate alınmasını sağlamak için ORTALAMAA işlevini kullanın.

  • ORTALAMA, birleştirilmiş değer bağımsız değişkenlerinin ortalamasını (diğer bir deyişle değer bağımsız değişkenlerindeki değerlerin toplamı bölü bu tür değerlerin sayısı) döndürür. Ortanca değeri hesaplamak için ORTANCA işlevini kullanın.

Ayrıca Bkz:

KIRPORTALAMA: Bir veri kümesinin yüksek ve düşük kısımlarından belirli oranda veriler hariç tutularak veri kümesinin ortalamasını hesaplar.

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

HARORT: Veri kümesinin harmonik ortalamasını döndürür.

GEOORT: Veri kümesinin geometrik ortalamasını hesaplar.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?