ORTALAMA (AVERAGE)

Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnek Kullanım

ORTALAMA(A2:A100;B2:B100;4;26)

ORTALAMA(1;2;3;4;5;C6:C20)

Söz Dizimi

ORTALAMA(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 Ortalama değer hesaplamasında dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Ortalama değer hesaplamasında dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • ORTALAMA işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

  • değer bağımsız değişkenlerinde karşılaşılan metinler göz ardı edilir. Metin değerlerinin 0 değeri olarak dikkate alınmasını sağlamak için ORTALAMAA işlevini kullanın.

  • ORTALAMA, birleştirilmiş değer bağımsız değişkenlerinin ortalamasını (diğer bir deyişle değer bağımsız değişkenlerindeki değerlerin toplamı bölü bu tür değerlerin sayısı) döndürür. Ortanca değeri hesaplamak için ORTANCA işlevini kullanın.

Ayrıca Bkz:

KIRPORTALAMA: Bir veri kümesinin yüksek ve düşük kısımlarından belirli oranda veriler hariç tutularak veri kümesinin ortalamasını hesaplar.

KÜÇÜK: Veri kümesindeki n'inci en küçük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİNA: Veri kümesindeki en düşük sayısal değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

MAKA: Veri kümesindeki en yüksek sayısal değeri döndürür.

BÜYÜK: Veri kümesindeki n'inci en büyük elemanı döndürür. Burada n, kullanıcı tarafından tanımlanır.

HARORT: Veri kümesinin harmonik ortalamasını döndürür.

GEOORT: Veri kümesinin geometrik ortalamasını hesaplar.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
false
false
true
35
false
false