NSAT (TRUNC)

Daha az anlamlı basamakları yok sayarak, sayının anlamlı basamaklarını belirli bir sayıya indirir.

Örnek Kullanım

NSAT(3,141592654;2)

NSAT(A2;0)

NSAT(1,23)

Söz Dizimi

NSAT(değer; [basamak_sayısı])

  • değer - Kısaltılacak değer.

  • basamak_sayısı - [ İSTEĞE BAĞLI - varsayılan olarak 0 ] - Ondalık virgülünün sağındaki korunacak anlamlı basamak sayısı.

    • basamak_sayısı değer'deki anlamlı basamak sayısından büyükse değer değiştirilmeden döndürülür.

    • basamak_sayısı negatif olabilir. Bu durumda ondalık basamağın solundaki belirtilen basamak sayısı 0 olarak değiştirilir. Ondalık basamağın sağındaki tüm basamaklar silinir. değer'deki tüm basamaklar 0 olarak değiştirilirse NSAT işlevi 0 sonucunu döndürür.

Notlar

  • NSAT işlevi yuvarlama yapmaz, sadece istenmeyen basamakları siler.

Ayrıca Bkz:

YUKARIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu yukarıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

AŞAĞIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

YUVARLA: Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.

KYUVARLA: Sayıyı başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlar.

TAMSAYI: Sayıyı kendine eşit veya kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlar.

TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.

TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?