NSAT (TRUNC)

Daha az anlamlı basamakları yok sayarak, sayının anlamlı basamaklarını belirli bir sayıya indirir.

Örnek Kullanım

NSAT(3,141592654;2)

NSAT(A2;0)

NSAT(1,23)

Söz Dizimi

NSAT(değer; [basamak_sayısı])

  • değer - Kısaltılacak değer.

  • basamak_sayısı - [ İSTEĞE BAĞLI - varsayılan olarak 0 ] - Ondalık virgülünün sağındaki korunacak anlamlı basamak sayısı.

    • basamak_sayısı değer'deki anlamlı basamak sayısından büyükse değer değiştirilmeden döndürülür.

    • basamak_sayısı negatif olabilir. Bu durumda ondalık basamağın solundaki belirtilen basamak sayısı 0 olarak değiştirilir. Ondalık basamağın sağındaki tüm basamaklar silinir. değer'deki tüm basamaklar 0 olarak değiştirilirse NSAT işlevi 0 sonucunu döndürür.

Notlar

  • NSAT işlevi yuvarlama yapmaz, sadece istenmeyen basamakları siler.

Ayrıca Bkz:

YUKARIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu yukarıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

AŞAĞIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

YUVARLA: Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.

KYUVARLA: Sayıyı başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlar.

TAMSAYI: Sayıyı kendine eşit veya kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlar.

TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.

TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü