AVKORT (TRUNC)

Avkorter et tall til et bestemt antall gjeldende sifre ved å utelate mindre betydelige sifre.

Eksempler på bruk

AVKORT(3,141592654;2)

AVKORT(A2;0)

AVKORT(1,23)

Syntaks

AVKORT(verdi; [desimaler])

  • verdi – verdien som skal avkortes.

  • desimaler[VALGFRITT – 0 som standard] – antallet gjeldende sifre til høyre for desimaltegnet som skal beholdes.

    • Hvis desimaler er høyere enn antallet gjeldende sifre i verdi, blir verdien returnert uten endringer.

    • Verdien i desimaler kan være negativ, og da blir det angitte antallet sifre endret til 0 til venstre for desimaltegnet. Alle sifre til høyre for desimaltegnet blir fjernet. Hvis alle sifrene i verdi endres til null, returnerer AVKORT bare 0.

Merknader

  • AVKORT utfører ingen avrunding – den fjerner bare uønskede sifre.

Se også

AVRUND.OPP: Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND.NED: Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND: Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.

MRUND: Runder av et tall til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

HELTALL: Runder av et tall ned til nærmeste heltall som er mindre enn eller lik tallet.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?