AVKORT (TRUNC)

Avkorter et tall til et bestemt antall gjeldende sifre ved å utelate mindre betydelige sifre.

Eksempler på bruk

AVKORT(3,141592654;2)

AVKORT(A2;0)

AVKORT(1,23)

Syntaks

AVKORT(verdi; [desimaler])

  • verdi – verdien som skal avkortes.

  • desimaler[VALGFRITT – 0 som standard] – antallet gjeldende sifre til høyre for desimaltegnet som skal beholdes.

    • Hvis desimaler er høyere enn antallet gjeldende sifre i verdi, blir verdien returnert uten endringer.

    • Verdien i desimaler kan være negativ, og da blir det angitte antallet sifre endret til 0 til venstre for desimaltegnet. Alle sifre til høyre for desimaltegnet blir fjernet. Hvis alle sifrene i verdi endres til null, returnerer AVKORT bare 0.

Merknader

  • AVKORT utfører ingen avrunding – den fjerner bare uønskede sifre.

Se også

AVRUND.OPP: Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND.NED: Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND: Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.

MRUND: Runder av et tall til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

HELTALL: Runder av et tall ned til nærmeste heltall som er mindre enn eller lik tallet.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny