SUMMERHVIS (SUMIF)

Returnerer en betinget sum i et område.

Eksempler

Lag en kopi

Eksempler på bruk

SUMMERHVIS(A1:A10;">20")

SUMMERHVIS(A1:A10;"Betalt";B1:B10)

Syntaks

SUMMERHVIS(område; kriterium; [summeringsområde])

  • område – området som skal testes mot kriterium.

  • kriterium – mønsteret eller testen som skal brukes på område.

    • Hvis område inneholder tekst som skal sjekkes, må kriterium være en streng. kriterium kan inneholde jokertegn, for eksempel ?, som samsvarer med et hvilket som helst enkelttegn, eller *, som samsvarer med null eller flere sammenhengende tegn. Hvis du faktisk vil søke etter et spørsmålstegn eller en stjerne, må du sette en tilde (~) foran tegnet (dvs. ~? eller ~*). Strengkriterier må settes i anførselstegn. Hver celle i område sjekkes da mot kriterium for å fastslå likhet (eller samsvar, hvis jokertegn blir brukt).

    • Hvis område inneholder tall som skal sjekkes, må kriterium være en streng eller et tall. Hvis et tall blir oppgitt, sjekkes hver celle i område for å fastslå om den er lik kriterium. Ellers kan kriterium være en streng som inneholder et tall (som også sjekker området for å fastslå likhet), eller et tall der en av disse operatorene er foranstilt: = (sjekker området for å fastslå likhet), > (sjekker at celleverdien i området er høyere enn verdien i kriteriet) eller < (sjekker at celleverdien i området er lavere enn verdien i kriteriet).

  • summeringsområde – området som skal summeres, hvis det er forskjellig fra område.

Merknader

  • SUMMERHVIS kan kun brukes til betinget summering med ett enkelt kriterium. Hvis du vil ha med flere kriterier, kan du bruke databasefunksjonen DSUMMER.

Se også

SUMMERKVADRAT: Returnerer summen av kvadratene til en rekke med tall og/eller celler.

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

SUMMER.REKKE: Med utgangspunkt i parametrene x, n, m og a returneres potensrekkesummen a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), der «i» er antallet oppføringer i område «a».

KVOTIENT: Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DSUMMER: Returnerer summen av verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ANTALL.HVIS: Returnerer en betinget antall for et område.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
35
false
false