KAREKÖKPİ (SQRTPI)

Pi sayısıyla verilen pozitif sayının çarpımının pozitif karekökünü döndürür.

Örnek Kullanım

KAREKÖKPİ(9)

KAREKÖKPİ(A2)

Söz Dizimi

KAREKÖKPİ(değer)

  • değer - Pi sayısıyla çarpılıp çarpım sonucunun karekökü döndürülecek olan sayı.

    • değer pozitif olmalıdır; negatif olursa KAREKÖKPİ işlevi #SAYI! hatası döndürür.

Notlar

  • değer * Pi'nin negatif kökünü bulmak için KAREKÖKPİ işlevi çağrısının sonucunu -1 ile çarpmanız yeterlidir.

  • KAREKÖKPİ, belirli türde analizler için ve diğer işlevlerin bileşeni (ör. Gama işlevinin tahmini) olarak kullanılır; kendi başına nadiren kullanılır.

İlgili Konular

KAREKÖK: Pozitif sayının pozitif karekökünü döndürür.

KUVVET: Bir kuvvete yükseltilen sayıyı döndürür.

LOG10: Sayının 10 tabanındaki logaritmasını döndürür.

LOG: Sayının belirtilen tabandaki logaritmasını döndürür.

LN: Sayının e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür.

GAMALN: Belirtilen bir Gama işlevinin e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür.

ÜS: Bir kuvvete yükseltilmiş Euler sayısını (e (~ 2,718)) döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?