ROTPI (SQRTPI)

Returnerer den positive kvadratroten av produktet av pi og det angitte positive tallet.

Eksempler på bruk

ROTPI(9)

ROTTPI(A2)

Syntaks

ROTPI(verdi)

  • verdi – tallet som skal multipliseres med pi og få kvadratroten av produktet returnert

    • verdi må være positiv. Hvis den er negativ, returnerer ROTPI feilverdien #NUM!.

Merknader

  • Hvis du vil finne den negative roten av verdi * pi, kan du multiplisere resultatet av ROTPI-funksjonskallet med -1.

  • ROTPI brukes til bestemte typer analyser eller som komponent i andre funksjoner (for eksempel ved beregning av gammafunksjonen), og den brukes sjelden alene.

Se også

ROT: Returnerer den positive kvadratroten av et positivt tall.

OPPHØYD.I: Returnerer et tall opphøyd i en potens.

LOG10: Returnerer logaritmen til et tall, med grunntallet 10.

LOG: Returnerer logaritmen til et tall med utgangspunkt i et grunntall.

LN: Returnerer logaritmen til et tall, med grunntallet e (eulertallet).

GAMMALN: Returnerer logaritmen til en angitt gammafunksjon der grunntallet er e (Eulers konstant).

EKSP: Returnerer Eulers konstant, e (~2,718), opphøyd i en potens.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?