ROTPI (SQRTPI)

Returnerer den positive kvadratroten av produktet av pi og det angitte positive tallet.

Eksempler på bruk

ROTPI(9)

ROTTPI(A2)

Syntaks

ROTPI(verdi)

  • verdi – tallet som skal multipliseres med pi og få kvadratroten av produktet returnert

    • verdi må være positiv. Hvis den er negativ, returnerer ROTPI feilverdien #NUM!.

Merknader

  • Hvis du vil finne den negative roten av verdi * pi, kan du multiplisere resultatet av ROTPI-funksjonskallet med -1.

  • ROTPI brukes til bestemte typer analyser eller som komponent i andre funksjoner (for eksempel ved beregning av gammafunksjonen), og den brukes sjelden alene.

Se også

ROT: Returnerer den positive kvadratroten av et positivt tall.

OPPHØYD.I: Returnerer et tall opphøyd i en potens.

LOG10: Returnerer logaritmen til et tall, med grunntallet 10.

LOG: Returnerer logaritmen til et tall med utgangspunkt i et grunntall.

LN: Returnerer logaritmen til et tall, med grunntallet e (eulertallet).

GAMMALN: Returnerer logaritmen til en angitt gammafunksjon der grunntallet er e (Eulers konstant).

EKSP: Returnerer Eulers konstant, e (~2,718), opphøyd i en potens.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
35
false
false