İŞARET (SIGN)

Girdi sayı verildiğinde, negatifse "-1", pozitifse "1", sıfırsa "0" döndürür.

Örnek Kullanım

İŞARET(-42)

İŞARET(A2)

Söz Dizimi

İŞARET(değer)

  • değer - İşareti değerlendirilecek değer.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?