FORTEGN (SIGN)

Med utgangspunkt i en oppgitt verdi returneres «-1» hvis den er negativ, «1» hvis den er positiv, og «0» hvis den er null.

Eksempler på bruk

FORTEGN(-42)

FORTEGN(A2)

Syntaks

FORTEGN(verdi)

  • verdi – verdien fortegnet skal evalueres for.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?