FORTEGN (SIGN)

Med utgangspunkt i en oppgitt verdi returneres «-1» hvis den er negativ, «1» hvis den er positiv, og «0» hvis den er null.

Eksempler på bruk

FORTEGN(-42)

FORTEGN(A2)

Syntaks

FORTEGN(verdi)

  • verdi – verdien fortegnet skal evalueres for.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny