RASTGELEARADA (RANDBETWEEN)

İki değer arasında (bu değerler dahil olmak üzere) tek tip rastgele bir tam sayı döndürür.

Örnek Kullanım

RASTGELEARADA(1;10)

RASTGELEARADA(A2;A3)

Söz Dizimi

RASTGELEARADA(düşük; yüksek)

  • düşük - Rastgele aralığın alt sınırı.

  • yüksek - Rastgele aralığın üst sınırı.

Notlar

  • düşük ve/veya yüksek için ondalık bölümlü değerler kullanılabilir. Bu, olası en küçük ve en büyük değerlerin sırasıyla düşük'ten daha büyük sonraki tam sayı ve/veya yüksek'ten daha küçük sonraki tam sayı olmasına neden olur.

Ayrıca Bkz:

S_SAYI_ÜRET: 0 (dahil) ile 1 (hariç) arasında rastgele bir sayıyı döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?