ÇARPIM (PRODUCT)

Bir dizi sayının çarpımının sonucunu döndürür.

Örnek Kullanım

ÇARPIM(A2:A100)

ÇARPIM(1;2;3;4;5;A2:A100)

Söz Dizimi

ÇARPIM(faktör1; [faktör2; ...])

  • faktör1 - Çarpımda kullanılacak ilk sayı veya aralık.

  • faktör2 ... faktör30 - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Çarpımda kullanılacak ek değerler.

Notlar

  • faktör1 için tek bir sayı sağlanırsa ÇARPIM işlevi faktör1 sonucunu döndürür.

  • Her bir faktör bir sayı veya aralık olabilir. Aralıksa boş hücreler göz ardı edilir.

  • ÇARPIM işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

Ayrıca Bkz:

TOPLA: Bir dizi sayının ve/veya hücrenin toplamını döndürür.

BÖLÜM: Bir sayının başka bir sayıya kalansız bölümünden elde edilen değeri döndürür.

MULTIPLY: İki sayının çarpımını döndürür. "*" operatörüne eşdeğerdir.

MINUS: İki sayının farkını döndürür. "-" operatörüne eşdeğerdir.

DIVIDE: Bir sayının başka bir sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. "/" operatörüne eşdeğerdir.

ADD: İki sayının toplamını döndürür. "+" operatörüne eşdeğerdir.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü