ÇARPIM (PRODUCT)

Bir dizi sayının çarpımının sonucunu döndürür.

Örnek Kullanım

ÇARPIM(A2:A100)

ÇARPIM(1;2;3;4;5;A2:A100)

Söz Dizimi

ÇARPIM(faktör1; [faktör2; ...])

  • faktör1 - Çarpımda kullanılacak ilk sayı veya aralık.

  • faktör2 ... faktör30 - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Çarpımda kullanılacak ek değerler.

Notlar

  • faktör1 için tek bir sayı sağlanırsa ÇARPIM işlevi faktör1 sonucunu döndürür.

  • Her bir faktör bir sayı veya aralık olabilir. Aralıksa boş hücreler göz ardı edilir.

  • ÇARPIM işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

Ayrıca Bkz:

TOPLA: Bir dizi sayının ve/veya hücrenin toplamını döndürür.

BÖLÜM: Bir sayının başka bir sayıya kalansız bölümünden elde edilen değeri döndürür.

MULTIPLY: İki sayının çarpımını döndürür. "*" operatörüne eşdeğerdir.

MINUS: İki sayının farkını döndürür. "-" operatörüne eşdeğerdir.

DIVIDE: Bir sayının başka bir sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. "/" operatörüne eşdeğerdir.

ADD: İki sayının toplamını döndürür. "+" operatörüne eşdeğerdir.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?