PRODUKT (PRODUCT)

Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

Eksempler på bruk

PRODUKT(A2:A100)

PRODUKT(1;2;3;4;5;A2:A100)

Syntaks

PRODUKT(faktor1; [faktor2; …])

  • faktor1 – det første tallet eller området produktet skal regnes ut fra.

  • faktor2 … faktor 30[ VALGFRITT ] – flere verdier som skal være med i utregningen av produktet.

Merknader

  • Hvis bare ett tall blir oppgitt for faktor1, returnerer PRODUKT faktor1.

  • Hver faktor kan være et tall eller et område. Hvis det er et område, blir tomme celler ignorert.

  • Selv om det er angitt at PRODUKT kan ta maksimalt 30 argumenter, støtter Google Regneark et vilkårlig antall argumenter for denne funksjonen.

Se også

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

KVOTIENT: Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?