PRODUKT (PRODUCT)

Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

Eksempler på bruk

PRODUKT(A2:A100)

PRODUKT(1;2;3;4;5;A2:A100)

Syntaks

PRODUKT(faktor1; [faktor2; …])

  • faktor1 – det første tallet eller området produktet skal regnes ut fra.

  • faktor2 … faktor 30[ VALGFRITT ] – flere verdier som skal være med i utregningen av produktet.

Merknader

  • Hvis bare ett tall blir oppgitt for faktor1, returnerer PRODUKT faktor1.

  • Hver faktor kan være et tall eller et område. Hvis det er et område, blir tomme celler ignorert.

  • Selv om det er angitt at PRODUKT kan ta maksimalt 30 argumenter, støtter Google Regneark et vilkårlig antall argumenter for denne funksjonen.

Se også

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

KVOTIENT: Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny