ODD

ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ตัวอย่างการใช้งาน

ODD(2)

ODD(-0.6)

ODD(A2)

รูปแบบคำสั่ง

ODD(value)

  • value - ค่าที่จะปัดเศษเป็นจำนวนเต็มคี่ที่มากสุดถัดไป

    • หาก value เป็นค่าลบ ระบบจะปัดเศษลงเป็นจำนวนคี่ลบถัดไปซึ่งมีค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า

ดูเพิ่มเติม

TRUNC: ตัดทอนจำนวนให้เหลือจำนวนเลขนัยสำคัญที่กำหนด โดยละจำนวนที่มีความสำคัญน้อยกว่า

ROUNDUP: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดขึ้นไปหาจำนวนต่อไปที่ถูกต้องเสมอ

ROUNDDOWN: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดลงไปหาจำนวนที่ถูกต้อง

ROUND: ปัดเศษจำนวนที่ระบุเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่กำหนดตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน

MROUND: ปัดเศษจำนวนหนึ่งขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของอีกจำนวนหนึ่ง

INT: ปัดเศษจำนวนลงไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนนั้น

FLOOR: ปัดเศษลงให้ได้จำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนสำคัญที่ระบุ

EVEN: ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด

CEILING: ปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนที่มีนัยสำคัญที่กำหนด

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร