MOD

ส่งคืนผลลัพธ์ของโอเปอเรเตอร์โมดูโลและเศษหลังการหาร

ตัวอย่างการใช้งาน

MOD(10,4)

MOD(A2,B2)

รูปแบบคำสั่ง

MOD(dividend, divisor)

  • dividend - จำนวนที่จะถูกหารเพื่อหาเศษ

  • divisor - จำนวนที่จะเป็นตัวหาร

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร