REST (MOD)

Returnerer resultatet av modulo-operatoren – resten etter en divisjon.

Eksempler på bruk

REST(10;4)

REST(A2;B2)

Syntaks

REST(dividend; divisor)

  • dividend – tallet som skal divideres for å finne resten.

  • divisor – tallet det skal divideres med.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?