REST (MOD)

Returnerer resultatet av modulo-operatoren – resten etter en divisjon.

Eksempler på bruk

REST(10;4)

REST(A2;B2)

Syntaks

REST(dividend; divisor)

  • dividend – tallet som skal divideres for å finne resten.

  • divisor – tallet det skal divideres med.

Merknader

REST-funksjonen gjelder også for tall som ikke er heltall, men resultatet kan bli omtrentlig fordi flytende desimalpunkt-aritmetikk blir brukt. For å få det forventede resultatet kan du bruke AVRUND-funksjonen til å runde resultatet opp eller ned.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny