LOG

Sayının belirtilen tabandaki logaritmasını döndürür.

Örnek Kullanım

LOG(128;2)

LOG(A2;3)

Söz Dizimi

LOG(değer; taban)

  • değer - Belirtilen taban'da logaritması hesaplanacak değer.

    • değer pozitif olmalıdır.
  • taban - Logaritmanın hesaplanmasında kullanılacak taban.

İlgili Konular

KAREKÖKPİ: Pi sayısıyla verilen pozitif sayının çarpımının pozitif karekökünü döndürür.

KAREKÖK: Pozitif sayının pozitif karekökünü döndürür.

KUVVET: Bir kuvvete yükseltilen sayıyı döndürür.

LOG10: Sayının 10 tabanındaki logaritmasını döndürür.

LN: Sayının e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür.

GAMALN: Belirtilen bir Gama işlevinin e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür.

ÜS: Bir kuvvete yükseltilmiş Euler sayısını (e (~ 2,718)) döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?