TEKMİ (ISODD)

Sağlanan değerin tek sayı olup olmadığını kontrol eder.

Örnek Kullanım

TEKMİ(4)

TEKMİ(A2)

Söz Dizimi

TEKMİ(değer)

  • değer - Tek sayı olup olmadığı doğrulanacak değer.

    • değer tek tam sayıysa veya tek tam sayı içeren bir hücreye başvuruysa TEKMİ DOĞRU sonucunu, aksi halde YANLIŞ sonucunu döndürür.

Notlar

  • Bu işlev, koşullu ifadelerde çoğunlukla EĞER ile birlikte kullanılır.

Ayrıca Bkz:

EMETİNSE: Değerin metin olup olmadığını kontrol eder.

EREFSE: Değerin geçerli bir hücre başvurusu olup olmadığını kontrol eder.

ESAYIYSA: Değerin sayı olup olmadığını kontrol eder.

EMETİNDEĞİLSE: Değerin metin dışı bir türde olup olmadığını kontrol eder.

EYOKSA: Değerin "#N/A" hatası olup olmadığını kontrol eder.

EMANTIKSALSA: Değerin "TRUE" mu (DOĞRU), "FALSE" mu (YANLIŞ) olduğunu kontrol eder.

ÇİFTMİ: Sağlanan değerin çift sayı olup olmadığını kontrol eder.

EHATALIYSA: Değerin hatalı olup olmadığını kontrol eder.

EHATA: Değerin "#N/A" dışında bir hata türünde olup olmadığını kontrol eder.

EBOŞSA: Başvurulan hücrenin boş olup olmadığını kontrol eder.

EĞER: Mantıksal ifade "TRUE" (DOĞRU) ise bir değeri, "FALSE" (YANLIŞ) ise başka bir değeri döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?