TAMSAYI (INT)

Sayıyı kendine eşit veya kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlar.

Örnek Kullanım

TAMSAYI(99,44)

TAMSAYI(A2)

Söz Dizimi

TAMSAYI(değer)

  • değer - Kendine eşit veya kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlanacak değer.

Notlar

  • TAMSAYI, basamak sayısı 0 olarak ayarlandığı için AŞAĞIYUVARLA işlevine eş değer değildir. TAMSAYI işlevi değer kullanarak aşağı doğru yuvarlarken, AŞAĞIYUVARLA işlevi mutlak değer kullanarak aşağı doğru yuvarlar. Bu da değer'in negatif değerlerinde farklılıklara neden olur.

  • TAMSAYI, yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı, değer'in negatif değerleri için -1 önem düzeyine sahip olduğundan TABANAYUVARLA işlevine de eş değer değildir. Bununla birlikte söz konusu işlev, değer'in pozitif değerleri için 1 önem düzeyine sahip olduğundan TABANAYUVARLA ve değer'in negatif değerleri için -1 önem düzeyine sahip olduğundan TAVANAYUVARLA işlevine eş değerdir.

İlgili Konular

NSAT: Daha az anlamlı basamakları yok sayarak, sayının anlamlı basamaklarını belirli bir sayıya indirir.

YUKARIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu yukarıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

AŞAĞIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

YUVARLA: Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.

KYUVARLA: Sayıyı başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlar.

TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.

TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?