HELTALL (INT)

Runder av et tall ned til nærmeste heltall som er mindre enn eller lik tallet.

Eksempler på bruk

HELTALL(99,44)

HELTALL(A2)

Syntaks

HELTALL(verdi)

  • verdi – verdien som skal avrundes ned til nærmeste heltall.

Merknader

  • HELTALL tilsvarer ikke AVRUND.NED med desimaler angitt som 0. HELTALL avrunder nedover ved hjelp av «verdi», mens AVRUND.NED avrunder nedover ved hjelp av en absolutt verdi, noe som fører til forskjeller når verdi er negativ.

  • HELTALL tilsvarer dessuten ikke AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED med signifikansen -1 når verdi er negativ, av samme årsak som ovenfor. Funksjonen tilsvarer imidlertid AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED med signifikansen 1 når verdi er positiv, og AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM med signifikansen -1 når verdi er negativ.

Se også

AVKORT: Avkorter et tall til et bestemt antall gjeldende sifre ved å utelate mindre betydelige sifre.

AVRUND.OPP: Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND.NED: Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND: Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.

MRUND: Runder av et tall til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny