OBEB (GCD)

Bir veya daha fazla tam sayının en büyük ortak bölenini döndürür.

Örnek Kullanım

OBEB(A2:A5)

OBEB(24;96;A4)

Söz Dizimi

OBEB(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - En büyük ortak böleni bulmak için faktörleri hesaplamaya katılacak olan ilk değer veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - En büyük ortak böleni bulmak için faktörleri dikkate alınacak olan ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • OBEB işlevine girilen ondalık bölümlü tüm girdilerin ondalık bölümü sessizce kesilir.

Ayrıca Bkz:

OKEK: Bir veya daha fazla tam sayının en küçük ortak katını döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?