SFF (GCD)

Returnerer den største felles divisoren for ett eller flere heltall.

Eksempler på bruk

SFF(A2:A5)

SFF(24;96;A4)

Syntaks

SFF(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – den første verdien eller det første området der faktorene skal tas med i en beregning for å finne største felles divisor.

  • verdi2; …[VALGFRITT] – andre verdier eller områder som skal tas med i en beregning for å finne største felles divisor.

Merknader

  • Hvis et desimaltall blir brukt som inndata i SFF-funksjonen, blir det avkortet.

Se også

MFM: Returnerer minste felles multiplum for ett eller flere heltall.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny