SFF (GCD)

Returnerer den største felles divisoren for ett eller flere heltall.

Eksempler på bruk

SFF(A2:A5)

SFF(24;96;A4)

Syntaks

SFF(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – den første verdien eller det første området der faktorene skal tas med i en beregning for å finne største felles divisor.

  • verdi2; …[VALGFRITT] – andre verdier eller områder som skal tas med i en beregning for å finne største felles divisor.

Merknader

  • Hvis et desimaltall blir brukt som inndata i SFF-funksjonen, blir det avkortet.

Se også

MFM: Returnerer minste felles multiplum for ett eller flere heltall.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?