EĞERSAY (COUNTIF)

Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür.

Örnek Kullanım

EĞERSAY(A1:A10;">20")

EĞERSAY(A1:A10;"Ödendi")

Söz Dizimi

EĞERSAY(aralık; ölçüt)

  • aralık - ölçüt'e göre test edilecek aralık.

  • ölçüt -aralık'a uygulanacak kalıp veya test.

    • aralık kontrol edilecek metin içeriyorsa ölçüt bir dize olmalıdır. ölçüt, herhangi bir tek karakteri eşleştirmek için ? veya sıfır ya da daha yakın karakterleri eşleştirmek için * dahil olmak üzere joker karakterler içerebilir. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini eşleştirmek için karakterin önüne yaklaşık işareti (~) karakterini ekleyin (yani ~? ve ~*). Dize ölçütleri tırnak işaretleri arasında verilmelidir. Daha sonra aralık'taki her bir hücre eşitlik (veya joker karakterler kullanılıyorsa eşleşme) açısından ölçüt'e göre kontrol edilir.

    • aralık kontrol edilecek sayılar içeriyorsa ölçüt bir dize veya sayı olabilir. Sayı sağlanmışsa aralık'taki her bir hücre ölçüt'le eşitlik açısından kontrol edilir. Aksi halde, ölçüt bir sayıyı (bu da eşitlik açısından kontrol edilir) veya önüne şu operatörlerin herhangi biri yerleştirilen bir sayıyı içeren bir dize olabilir: =, >, >=, < veya <=. Bunlar sırasıyla aralık hücresinin ölçüt değerine eşit mi, ölçüt değerinden büyük veya ona eşit mi, ölçüt değerinden küçük mü, ölçüt değerinden küçük veya ona eşit mi olduğunu kontrol eder.

Notlar

  • EĞERSAY tek bir ölçütle yalnızca koşullu sayımları gerçekleştirebilir. Birden çok ölçüt kullanmak için ÇOKEĞERSAY işlevini veya VSEÇSAY ya da VSEÇSAYDOLU veritabanı işlevlerini kullanın.

Ayrıca Bkz:

ÇOKEĞERSAY: Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın sayısını döndürür.

ETOPLA: Bir aralıkta yapılan koşullu toplamı döndürür.

VSEÇSAYDOLU: SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen değerleri (metin dahil) sayar.

VSEÇSAY: SQL benzeri bir sorgu kullanarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen sayısal değerleri sayar.

COUNTUNIQUE: Belirtilen değerlerden veya aralıklardan oluşan listedeki benzersiz değerlerin sayısını hesaplar.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY: Veri kümesindeki değerlerin sayısını döndürür.

BOŞLUKSAY: Belirli bir aralıktaki boş hücrelerin sayısını döndürür.

BAĞ_DEĞ_SAY:

Veri kümesindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?