ANTAL.OM (COUNTIF)

 

Returnerar en villkorsstyrd räkning över ett område.

Exempel

Kopiera

Exempelanvändning

ANTAL.OM(A1:A10;">20")

ANTAL.OM(A1:A10;"Betalad")

Syntax

ANTAL.OM(intervall; villkor)

  • intervall – intervallet som testas mot villkor.

  • villkor – mönstret eller testet som gäller för intervall.

    • Om intervall innehåller text som ska kontrolleras måste villkor vara en sträng. villkor kan innehålla jokrar, t.ex. ? som kan motsvara vilket enskilt tecken som helst eller * som motsvarar noll eller fler sammanhängande tecken. Om du vill hitta motsvarigheten till ett verkligt frågetecken eller en verklig asterisk skriver du ett tildetecken (~) före tecknet (t.ex. ~? och ~*). Ett strängvillkor måste skrivas inom citattecken. Alla celler i intervall kontrolleras sedan mot villkor för likhet (eller matchningar om jokrar används).

    • Om intervall innehåller tal som ska kontrolleras kan villkor vara antingen en sträng eller ett tal. Om ett tal anges kontrolleras alla celler i intervall för likhet med villkor. I annat fall kan villkor vara en sträng som innehåller ett tal (vilket också kontrolleras för likhet) eller ett tal som föregås av någon av följande operatorer: =, >, >=, < eller <= som kontrollerar att intervallets cellvärde är lika med, större än, större än eller lika med, mindre än, eller mindre än eller lika med villkorets värde.

Anmärkningar

  • ANTAL.OM kan endast utföra villkorsbaserade beräkningar med ett enda kriterium. Om du vill ha flera kriterier använder du ANTAL.OMF eller databasfunktionerna DANTAL eller DANTALV.

Se även

COUNTIFS: Returnerar räkning av ett intervall beroende på flera villkor.

SUMIF: Returnerar en villkorsstyrd summa över ett område.

DCOUNTA: Räknar värden, inklusive text, valda från en databastabelliknande matris eller ett område med hjälp av en SQL-liknande fråga.

DCOUNT: Räknar numeriska värden valda från en databastabelliknande matris eller område med hjälp av en SQL-liknande fråga.

COUNTUNIQUE: Räknar antalet unika värden i en lista med angivna värden och intervaller.

COUNTA: Returnerar antalet värden i en datamängd.

COUNTBLANK: Returnerar antalet tomma celler i ett givet intervall.

COUNT: Returnerar antalet numeriska värden i en datamängd.

 

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?