ANTALL.HVIS (COUNTIF)

Returnerer en betinget antall for et område.

COUNTIF Function

For å få et eksempelregneark du kan bruke mens du ser videoen, klikk på «Lag en kopi» nedenfor.

Lag en kopi

Eksempler på bruk

ANTALL.HVIS(A1:A10;">20")

ANTALL.HVIS(A1:A10;"betalt")

Syntaks

ANTALL.HVIS(område;kriterium)

  • område – området som skal testes mot kriterium.

  • kriterium – mønsteret eller testen som skal brukes på område.

    • Hvis område inneholder tekst som skal sjekkes, må kriterium være en streng. kriterium kan inneholde jokertegn, for eksempel ?, som samsvarer med et hvilket som helst enkelttegn, eller *, som samsvarer med null eller flere sammenhengende tegn. Hvis du faktisk vil søke etter et spørsmålstegn eller en stjerne, må du sette en tilde (~) foran tegnet (dvs. ~? eller ~*). Strengkriterier må settes i anførselstegn. Hver celle i område sjekkes da mot kriterium for å fastslå likhet (eller samsvar hvis jokertegn blir brukt).

    • Hvis område inneholder tall som skal sjekkes, må kriterium være en streng eller et tall. Hvis et tall blir oppgitt, sjekkes hver celle i område for å fastslå om den er lik kriterium. Ellers kan kriterium være en streng som inneholder et tall (som også sjekker for å fastslå likhet), eller et tall der en av disse operatorene er foranstilt: =, >, >=, < eller <=, som sjekker om celleverdien i området er henholdsvis lik, større enn, større enn eller lik, mindre enn, eller mindre enn eller lik verdien i kriteriet.

Merknader

  • ANTALL.HVIS kan bare utføre betingede tellinger med ett kriterium. Hvis du vil bruke flere kriterier, kan du bruke ANTALL.HVIS.SETT eller databasefunksjonene DANTALL eller DANTALLA.
  • ANTALL.HVIS skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Eksempler

Lag en kopi

Se også

ANTALL.HVIS.SETT: Gjengir antallet for et område basert på flere kriterier.

SUMMERHVIS: Returnerer en betinget sum i et område.

DANTALLA: Teller verdier, inkludert tekst, som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

DANTALL: Teller numeriske verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

COUNTUNIQUE: Returnerer antall unike verdier i en liste over spesifiserte verdier og områder.

ANTALLA: Returnerer antallet verdier i et datasett.

TELLBLANKE: Returnerer antall tomme celler i et definert område.

ANTALL: Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

 

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
35
false
false