AANTAL.ALS

Retourneert een voorwaardelijk aantal in een bereik.

COUNTIF Function

Klik hieronder op 'Een kopie maken' om een voorbeeldspreadsheet te bekijken en de video te volgen.

Kopie maken

AANTAL.ALS voor BigQuery

Retourneert een voorwaardelijk aantal in een gegevenskolom.

Gebruiksvoorbeelden

AANTAL.ALS(tabelnaam!score; ">90")

Syntaxis

AANTAL.ALS(criteria_kolom; criterium)

  • criteria_kolom: de gegevenskolom die wordt getest op basis van het criterium.
  • criterium: het patroon of de test om toe te passen op de kolom.

Tip: Je kunt niet het aantal unieke rijen in meerdere kolommen tellen.

Gebruiksvoorbeelden

AANTAL.ALS(A1:A10;">20")

AANTAL.ALS(A1:A10;"Betaald")

Syntaxis

AANTAL.ALS(bereik; criterium)

  • bereik: Het bereik dat wordt gecontroleerd op basis van het criterium.

  • criterium: het patroon of de test om toe te passen op het bereik.

    • Als het bereik tekst bevat die moet worden gecontroleerd, moet het criterium een tekenreeks zijn. Het criterium mag jokertekens bevatten, waaronder ? voor één willekeurig teken en * voor nul of meer opeenvolgende tekens. Wil je juist naar een vraagteken of sterretje zoeken, typ dan een tilde (~) vóór het betreffende teken (dus ~? of ~*). Een tekenreeks als criterium moet tussen aanhalingstekens staan. Vervolgens wordt voor elke cel in het bereik gecontroleerd of de inhoud gelijk is aan het criterium (of ermee overeenkomt, als je jokertekens gebruikt).

    • Als het bereik getallen bevat om te controleren, mag het criterium een tekenreeks of getal zijn. Als er een getal wordt opgegeven, wordt voor elke cel in het bereik gecontroleerd of de inhoud gelijk is aan het criterium. Het criterium mag ook een tekenreeks zijn die uit cijfers bestaat (dan wordt ook gecontroleerd op een gelijke waarde) of een getal waar een van de volgende operators voor staat: =, >, >=, < of <=. Met deze operators wordt gecontroleerd of de waarde in de cel binnen het bereik gelijk aan, groter dan, groter dan of gelijk aan, kleiner dan, respectievelijk kleiner dan of gelijk aan de criteriumwaarde is.

Opmerkingen

  • AANTAL.ALS kan alleen voorwaardelijke tellingen uitvoeren met één criterium. Als je meerdere criteria wilt toepassen, gebruik je AANTALLEN.ALS of de databasefuncties DBAANTAL of DBAANTALC.
  • AANTAL.ALS is niet hoofdlettergevoelig.

Voorbeelden

Kopie maken

Zie ook

AANTALLEN.ALS: Retourneert het aantal van een bereik op basis van meerdere criteria.

SOM.ALS: Retourneert een voorwaardelijke som van een bereik.

DBAANTALC: Telt waarden, inclusief tekst, die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik in de vorm van een databasetabel met behulp van een SQL-achtige query.

DBAANTAL: Telt numerieke waarden die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik in de vorm van een databasetabel met behulp van een SQL-achtige query.

COUNTUNIQUE: Telt het aantal unieke waarden in een lijst met opgegeven waarden en bereiken.

AANTALARG: Zoekt het aantal waarden in een dataset.

AANTAL.LEGE.CELLEN: Retourneert het aantal lege cellen in een opgegeven bereik.

AANTAL: Zoekt het aantal numerieke waarden in een dataset.

 

 

 

true
Informatiecentrum bezoeken

Gebruik je Google-producten, zoals Google Documenten, op het werk of op school? Misschien zijn onze tips, trainingen en templates dan wel wat voor jou. Leer werken met Office-bestanden zonder Office te installeren, creëer dynamische projectplannen en teamagenda's, breng je inbox automatisch op orde en nog veel meer.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
9594748689038026195
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true